Toolbox|Krakers op het strand

 

Krakers op het strand

Bij de juiste wind is deze boswachter soms ook even strandwachter. Een vorm van jutten zou je het kunnen noemen, maar dan niet van dat wat in zee drijft maar wel van wat in zee leeft. Afhankelijk van de wind kan je eigenlijk al wel een beetje voorspellen waar je kans op maakt; heeft er een flinke noord- of noordwesten wind gewaaid dan kun je er donder op zeggen dat het strand bezaaid ligt met bossen wier.

Wind uit de zuidhoek? Dat betekent dat je een onderstroming richting het strand van Terschelling krijgt en er veel schelpen aanspoelen. Of andere bodemdieren, want toen ik laatst na een flinke zuidenwind op het strand liep lagen er dikke tapijten van zandkokerwormen en de voor velen bekende scheermesjes.

Op het eerste gezicht één grote massa van bruine sliertjes maar als je goed kijkt kan je er van alles tussen vinden. Zeesterretjes, allerlei soorten krabben en heremietkreeften. Bij die laatste heb ik wat gemengde gevoelens want we hebben allebei een voorkeur voor mooie schelpen. Ik zie geregeld de prachtigste schelpen op het strand liggen waarbij als ik ze oppak er ineens diep achterin verscholen weer een heremietkreeft zit. Heeft hij nou net die bijzondere schelp gekraakt die ik eigenlijk wil hebben.

Deze keer een mooie grote noordhoren die je amper vindt op Terschelling. Niets aan te doen, ik wil het beestje niet zomaar uit z’n huis zetten. Ik zoek wel weer verder.

Disclaimer Blogs

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting Marketing en Promotie Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting Marketing en Promotie Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.