Toolbox|Haal niks om

 

Haal niks om

Rood zijn de daken Blauw is de lucht Geel zijn de helmen Groen is het gras Wit is het zand Dit zijn de kleuren van Schellingerland”

Terschelling is populair. Al jaren. Economische crisis, trends, weersomstandigheden, negatieve publiciteit: niets lijkt invloed te hebben op het bezoekersaantal van dit Waddeneiland. Elk jaar stappen ruim 500.000 “badgasten” voor een kort of langer verblijf op de boot in Harlingen. Het eiland kent niet alleen een gigantisch herhalingsbezoek maar er is ook sprake van “generatie-toerisme”; ik ken veel mensen die als klein kind met hun ouders naar het eiland kwamen en nog steeds jaarlijks het eiland bezoeken. Nu inmiddels met de eigen kinderen en kleinkinderen die op hun beurt dit patroon ook weer voortzetten.

Wat is de succesfactor ?
Het is lastig om aan te geven wat de reden is van de populariteit van “Schylge” (eilander naam voor Terschelling). Ik probeer een aantal invalshoeken:

** Het is er prachtig! Klopt, maar er zijn meer mooi gebieden in Nederland.

** Het weer is er beter dan in de rest van Nederland. Zeker. Maar dat weet bijna niemand omdat het KNMI onterecht steevast spreekt over “op de Waddeneilanden enkele graden lager”.

** Het weer is er beter dan in de rest van Nederland. Zeker. Maar dat weet bijna niemand omdat het KNMI onterecht steevast spreekt over “op de Waddeneilanden enkele graden lager”.

** Er zijn mooie hotels, appartementen, huizen en campings ! Ook daarin is het eiland niet uniek.

** De succesvolle evenementen misschien ? Lijkt me niet, die zijn er in de rest van het land ook in vele variaties.

** De kwaliteit van de restaurants ? Tja, zou kunnen, maar Nederland staat in de breedte op een redelijk hoog culinair niveau dus dat kan het ook niet zijn.

** De mensen dan ? Nou, nee. Net als overal heb je op Terschelling aardige, onvriendelijke, bijzondere, eigengereide, gastvrije en rare mensen.

** De marketing ? Is niet vernieuwend, grootschalig of extreem succesvol. Iedereen doet z’n best maar er is, net als elders, sprake van een flinke versnippering.

** De bootreis ? Is prachtig, maar niet mooier of anders dan de vaarten naar de andere eilanden.

** Het prijsniveau ? Zeker niet; voor een weekje Terschelling kun je ook “all-inclusive” naar de zon.

** De stranden ? Zou kunnen, ze zijn groot en wijds. Maar in het Nederlandse klimaat is dat geen doorslaggevende keuzefactor.

** De bereikbaarheid ? Is prima, maar de afvaarttijden, locatie van de vertrekhaven en de duur van de overtocht worden door sommigen ook als een beperking gezien.

** De sfeer ? Is in principe geweldig, Terschelling is daarin echter niet uniek; een fijne sfeer heb je ook in andere toeristische oorden.

** Is het trendy, hip ? Hoewel de meeste bedrijven met hun tijd zijn meegegaan is de uitstraling niet trendy of hip.

** Nieuwe en vernieuwde accommodaties ? Op het eiland wordt jaarlijks gigantisch veel geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. Hierdoor staan de meeste bedrijven er pico bello bij. Maar daarvoor zorgt iedere ondernemer die serieus met z’n bedrijf bezig is.

** De doelgroep ? Zou kunnen; Terschelling heeft een uitstekend bezoekersprofiel; modaal en modaal+. Maar er zijn meer regio’s die daarmee kunnen pronken.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar wat is het dan wel ?
Terschelling is herkenbaar, gastvrij, informeel, stabiel, gemoedelijk maar vooral zichzelf. Al jaren. Men voelt zich er thuis. De reis met de boot dwingt je om afstand te nemen van je reguliere leven waardoor “echt weg” bent. Het eilandgevoel laat je anders naar de wereld kijken. Het bijzondere is dat het eiland niet één specifieke doelgroep heeft. De diverse soorten badgasten hebben het tegelijk naar hun zin: gezinnen, groepen, jongeren, de “grijze” golf, echtparen, yuppen, cultuurzoekers en natuurliefhebbers.

Op Terschelling kun je jezelf zijn, ongeacht rang of stand. Dat komt omdat Terschelling vooral zichzelf is en zich kan permitteren om niet mee te gaan in allerlei hypes, grillen en trends.

Hier op het eiland wordt dat het best getypeerd met de uitspraak: “haal niks om”. Dus dat doen we dan ook maar niet …….


Disclaimer Blogs

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting Marketing en Promotie Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting Marketing en Promotie Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.