Toolbox|Gossen bedankt!

 

Gossen bedankt!

Vrijdagavond 18 november 2011. 6 Vrolijke dames zitten rond 20:30 uur heerlijk aan de wijn in hun knusse boerderijappartement ergens in Hoorn op Terschelling. Plots worden ze opgeschrikt door een harde kreet. "FOLLEK! " galmt het door de ruimte en er treedt een vreemde mijnheer de woonkamer binnen.

Hij is wat klein van postuur, karakteristiek gezicht en moet al gepensioneerd zijn, te zien aan de wollig zwarte vissersman-pet die op zijn hoofd prijkt. Vastberaden loopt hij op het gezelschap af.

"Zo, ik kom er even bij zitten hoor, hahaha" zegt hij, en hij pakt een stoel uit de hoek van het kleine kamertje. De innemende en vooral betrouwbare blik van dit overduidelijk Terschellinger heerschap doet hun besluiten om hem welkom te heten. "Kom er gezellig bij!" zeggen ze giechelend.  De man neemt plaats en hij krijgt gelijk een glaasje wijn ingeschonken. "Niet te vol hoor, ik moet zo ook nog verder" zegt hij met een brede glimlach. Hij begint een prachtig verhaal te vertellen, over eenden en eendenkooien op Terschelling, en over hoe het vroeger ging, met de nodige kruidige anekdotes uiteraard.

De dames smullen ervan. "Nog een glaasje Gossen?" vraagt een van de dames aan de vreemde man die zojuist ook zijn naam heeft onthuld. "Nee, nee, ik moet echt gaan" zegt Gossen, en vervolgt "maar ehh.... wie van jullie is nu Marina?" De dames kijken elkaar verbaasd aan. "Die is hier niet hoor, die woont in de boerderij hiervoor..."  Het blijft even stil.... "Ja eh... dan denk ik dat ik verkeerd ben, nou ehh bedankt voor de wijn hoor, en tot ziens dan maar!".  

En daar ging Gossen, de tot voor kort vreemde man die zo brutaal binnen stapte bij 6 dames die een appartement bij Ben en Marina van Laake in Hoorn op Terschelling hadden geboekt. Ben en Marina, die uitgerekend dat weekeinde als gasthuis van Follek! meededen,  en die verrast zouden worden door de echte Terschellinger verhalenverteller Gossen Smit. 

De dames horen de deur achter Gossen dichtslaan en een moment later horen ze in de verte "FOLLEK!" roepen en weten dat Gossen zijn bestemming eindelijk heeft bereikt. Zou het verhaal dat hij daar heeft verteld nog mooier zijn geweest? We hebben er in ieder geval van genoten Gossen, bedankt!'

Disclaimer Blogs

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting Marketing en Promotie Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting Marketing en Promotie Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.