Toolbox|Badgasten welkom

 

Badgasten welkom

Welkom op een zandbank waar ongeveer 5000 mensen leven, wonen en werken. Een eiland die op het drukste moment de bevolking verviervoudigt. Een natuurgebied die z’n weerga niet kent. Een strook land waar de zee dagelijks ebt en vloedt. Een oord doordrenkt van eilandgevoel: “Iets halverwege de benauwing dat je er niet af kunt en de vertrouwdheid van een overzichtelijke samenleving.” (John Jansen van Galen).

Samenleving.

Samenleving = samen leven. En dat gebeurt hier. Met alle fratsen, voor- en nadelen, roddel en achterklap, haat en liefde zoals in elk dorp of elke stad. Maar toch ook een beetje anders. Ok, roddelen is een geliefd tijdverdrijf. Het is alom bekend dat, wanneer je in West je enkel verstuikt, in Oosterend je been spreekwoordelijk is geamputeerd. Maar er is ook saamhorigheid, “om Oost” zelfs nog burenplicht. Dit varieert van hulp bij huizenbouw tot de organisatie van de gang van zaken rond uitvaarten. Heel bijzonder.


Pas op: virus!

Deze mensen heten de badgasten welkom, gastvrij op hun eigen wijze. Niet kruiperig en standaard. Maar “doe maar gewoon” eilands. Gemoedelijk en informeel. Persoonlijk en niet cliché-matig. Als dat door een badgast wordt begrepen is het Terschelling-virus overgeslagen. Een overdraagbare, zeer besmettelijke, levenslange aandoening. En er zijn nogal wat mensen die daar aan lijden. Het herhalingsbezoek van Terschelling is al jaren gigantisch.


Crisis, what crisis?

Economische crisis, trends, weersomstandigheden, negatieve publiciteit: niets lijkt invloed te hebben op het bezoekersaantal. Elk jaar stappen ruim 500.000 badgasten voor een kort of langer verblijf op de boot in Harlingen. De eilanders ontvangen hun met open armen. In caravans, tenten, hotels, appartementen, chalets, zomerhuizen en kampeerboerderijen.


Generatietoerisme.

Het virus wordt overgedragen op het nageslacht. Er is sprake van “generatie-toerisme”; er zijn veel mensen die als klein kind met hun ouders naar het eiland kwamen en nog steeds jaarlijks het eiland bezoeken. Nu inmiddels met de eigen kinderen en kleinkinderen die op hun beurt dit patroon ook weer voortzetten. Dit is een veelvoorkomend gegeven op Terschelling. Tja, dat virus …


Dus?

Terschelling is herkenbaar, gastvrij, informeel, stabiel, gemoedelijk maar vooral zichzelf. Al jaren. Het is als thuiskomen. De reis met de boot dwingt je om afstand te nemen van je reguliere leven waardoor “echt weg” bent. Het eilandgevoel laat je anders naar de wereld kijken en het virus slaat over voor je het weet. Het bijzondere is dat het eiland niet één specifieke doelgroep heeft. De diverse soorten badgasten hebben het tegelijk naar hun zin: gezinnen, groepen, jongeren, de "grijze" golf, echtparen, yuppen, cultuurzoekers en natuurliefhebbers. Dat maakt Terschelling uniek.
Op Terschelling kun je jezelf zijn, ongeacht rang of stand. Dat komt omdat het eiland vooral zichzelf is en zich kan permitteren om niet mee te gaan in allerlei hypes, grillen en trends.

Hier op het eiland wordt dat het best getypeerd met de uitspraak: “haal niks om”. Dus dat doen we dan ook maar niet…

Disclaimer Blogs

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting Marketing en Promotie Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting Marketing en Promotie Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.